ΤΕΝΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΣΚΑΦΩΝ

Τέντες Αυτοκινήτων - Σκαφών
Tentoset Mimanis | Αίγινα

Χάρη στην μακροχρόνια πορεία μας στο χώρο, μπορούμε να κατασκευάσουμε τέντες αυτοκινήτων με γαλβανιζέ πασσάλους και PVC πανί.